Punkt i protokollet
PR
58
2019 rd
Plenum
Tisdag 5.11.2019 kl. 14.00—19.35
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2019. 
Senast publicerat 5.11.2019 20:06