Senast publicerat 06-09-2021 12:57

Punkt i protokollet PR 58/2021 rd Plenum Tisdag 18.5.2021 kl. 13.59—20.52

5.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 69/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 6/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Vi inleder den allmänna debatten. Ledamot Marttinen. 

Debatt
19.26 
Matias Marttinen kok :

Arvoisa rouva puhemies! Olemme käsitelleet tätä kyseistä esitystä moneen otteeseen salissa tämän koronaepidemian aikana, ja nyt tosiaan tässä niin sanotussa jatkoesityksessä on edelleen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien vastalause, joka koskee tätä pykälän rajausta, joka nyt on tässä esityksessä muotoiltu siten, että kyse olisi julkisten terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tai sosiaalihuoltopalvelujen tuottajasta. Näin ollen tämä pykälä kohtelee siis edelleen yksityisiä tuottajia eri lailla eikä tämä ole siten myöskään neutraali, eli ei ota kaikkia tuottajia huomioon yhdenvertaisella tavalla. Näinhän se ei tietenkään voi meidän nähdäksemme olla, joten esitämme, että pykälää muutetaan siten, että se kattaa myös nämä yksityiset tuottajat. 

Pidän kyllä valitettavana sitä, että kun kävimme tästä asiasta lähetekeskustelua, niin ministeri Vanhanen kertoi, että tätä ei ole enää erikseen nyt tässä yhteydessä selvitetty. Meidän nähdäksemme olisi ollut kyllä perusteltua, että nämä kaikki tuottajat olisivat olleet tämän pykälän piirissä riippumatta siitä, onko kyse julkisista tai sitten yksityisistä tuottajista. 

Tosiaan sitten kakkoskäsittelyn yhteydessä tämä pykälämuutosesitys tehtäneen, jos oikein muistan, mutta tässä nyt vain lyhyesti ja tiiviisti tämä vastalauseen sisällön esittely. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Autto. 

19.28 
Heikki Autto kok :

Arvoisa rouva puhemies! Ihan siltä varalta, jos edustaja Marttinen muistaa väärin, niin kannatan tätä hänen edellä esittelemäänsä pykälämuutosta nyt tässä ensimmäisen käsittelyn yhteydessä.  

Mielestäni on erittäin tärkeää, että kaikki tuottajat otetaan tässä tasapuolisesti huomioon riippumatta siitä, ovatko julkisia vai yksityisiä tahoja. Tämä pandemian torjunta on kuitenkin kaikille meille yhteinen tehtävä. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.