Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 58/2021 rd Plenum Tisdag 18.5.2021 kl. 13.59

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utvidgning av förfarandet med skattenummer och till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Regeringens propositionRP 2/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 2/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.