Senast publicerat 17-05-2022 16:39

Punkt i protokollet PR 58/2022 rd Plenum Tisdag 17.5.2022 kl. 12.15—15.40

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 90/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—24 i proposition RP 90/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 25 lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.