Senast publicerat 17-05-2022 16:39

Punkt i protokollet PR 58/2022 rd Plenum Tisdag 17.5.2022 kl. 12.15—15.40

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 39/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 39/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.