Punkt i protokollet
PR
59
2020 rd
Plenum
Torsdag 23.4.2020 kl. 16.00—17.03
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.4.2020. 
Senast publicerat 23-04-2020 19:09