Punkt i protokollet
PR
6
2017 rd
Plenum
Tisdag 14.2.2017 kl. 13.59—15.09
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen
Regeringens proposition
RP 1/2017 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 1/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
14.27
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! On helppo valiokunnan tavoin kannattaa tätä hallituksen esitystä elintarvikelain muuttamisesta. Suomessa ylipäänsä suojeluaineiden määrä ei ole ongelma, ja olemme näissä asioissa muita unionimaita tarkempia tuotantomme suhteen, vaikka joudummekin kilpailemaan muiden maiden tuotteiden kanssa samoilla markkinoilla. Voidaan pitää positiivisena lainsäädännön kehityksenä, että unionin lainsäädännöstä ja asetuksista katsotaan se, mitä voidaan tehdä kansallisesti, ja tehtäisiin tulkinnat aina ensisijaisesti suomalaisten etu edellä. Esityksessä on lyhyesti sanottuna kyse siitä, että muuttamalla lakia voimme unionin asetuksen puitteissa kasvattaa kansallista proteiiniomavaraisuuttamme ja parantaa kansallista huoltovarmuuttamme. Tämä on hyvää ja hallitusohjelman mukaista lainsäädäntöä. 
14.27
Timo
Heinonen
kok
Arvoisa rouva puhemies! Tässä on kyse kasvinsuojeluaineista ja niiden sääntelystä EU:ssa, ja maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa, että maailmanlaajuisestikin katsoen kasvinsuojeluaineiden käyttö meillä Suomessa on vähäistä. Tässä tietysti osittain tärkeässä roolissa on kylmät talvet ja pakkasjaksot, jotka helpottavat sitä, mutta toisaalta sitten meidän tietyt luonnonolosuhteet vaativat joidenkin kemiallisten yhdisteiden käyttöä. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että me Suomessa määrätietoisesti juuri tämän takia etenemme näissä ruuan alkuperämerkinnöissä, sillä suomalainen ruoka on hyvänmakuista, lähellä tuotettua, sen kautta vähäpäästöistä mutta myös vähän näitä erilaisia aineita sisältävää, kasvinsuojeluaineita ja muita, ja silloin on hyvä, että ihmiset tietävät, mitä he kaupasta ostavat. 
Ja juuri tässä hetki sitten törmäsin pakettiin, jossa luki, että "ei lisättyjä lisäaineita", ja jäin itse miettimään, mitä se tarkoittaa, että ei ole lisättyjä lisäaineita. Sain kyseiseltä yritykseltä kyllä selvityksen, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta tämäntyyppisiä paketteja meillä Suomessa on, ja kyllä siinä aika sekaisin tällä hetkellä suomalainen kuluttaja on. Meidän pitäisi entistä määrätietoisemmin mennä siihen suuntaan, että kaiken ruuan alkuperän merkinnät olisivat paketeissa yksiselitteisesti. Silloin meistä jokainen voisi tehdä niitä valintoja itse. 
Tässä lähiaikoinahan meillä käsittelyyn tulee valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta, Ruoka 2030 ‑asiakirja. Pidän myönteisenä sitä, että täällä nostetaan vahvasti tämä meidän oma ruuantuotanto esille. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 1/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 09-06-2017 15:50