Senast publicerat 05-06-2021 23:24

Punkt i protokollet PR 6/2019 rd Plenum Tisdag 14.5.2019 kl. 14.00—16.59

5.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

BerättelseB 7/2019 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till revisionsutskottet. Också detta ärende presenterades under en tidigare punkt. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 3 på dagordningen.] 

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.