Punkt i protokollet
PR
6
2019 rd
Plenum
Tisdag 14.5.2019 kl. 14.00—16.59
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.5.2019. 
Senast publicerat 15-05-2019 09:45