Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 6/2021 rd Plenum Onsdag 10.2.2021 kl. 14.01—19.11

10.  Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

MedborgarinitiativMI 5/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 29/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2021.