Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 6/2021 rd Plenum Onsdag 10.2.2021 kl. 14.01

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 245/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 1/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 9.2.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

57 § 

Kaisa Juuso föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen.  

Ingen debatt.  

Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 44 ja, 8 nej, 2 avstår; 145 frånvarande
 

58 e § 

Kaisa Juuso föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen.  

Ingen debatt.  

Betänkandet ”ja”, ”nej”.
Omröstningsresultat: 35 ja, 9 nej, 12 avstår; 143 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

58 f § 

Kaisa Juuso föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen.  

Ingen debatt.  

Betänkandet ”ja”, ”nej”.
Omröstningsresultat: 34 ja, 10 nej, 13 avstår; 142 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 245/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.