Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 6/2021 rd Plenum Onsdag 10.2.2021 kl. 14.01—19.11

9.  Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019

BerättelseB 14/2020 rd
Utskottets betänkandeUndUB 1/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2021.