Senast publicerat 09-02-2022 19:30

Punkt i protokollet PR 6/2022 rd Plenum Onsdag 9.2.2022 kl. 14.04—18.38

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Regeringens propositionRP 242/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2022.