Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 60/2016 rd Plenum Fredag 27.5.2016 kl. 12.58—13.30

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 14 § i företags- och organisationsdatalagen samt av religionsfrihetslagen

Regeringens propositionRP 33/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2016.