Punkt i protokollet
PR
60
2016 rd
Plenum
Fredag 27.5.2016 kl. 12.58—13.30
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 14 § i företags- och organisationsdatalagen samt av religionsfrihetslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2016. 
Senast publicerat 27.5.2016 15:36