Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 60/2016 rd Plenum Fredag 27.5.2016 kl. 12.58—13.30

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Regeringens propositionRP 71/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2016.