Punkt i protokollet
PR
60
2016 rd
Plenum
Fredag 27.5.2016 kl. 12.58—13.30
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Försvarshögskolan och av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2016. 
Senast publicerat 27-05-2016 15:40