Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 60/2016 rd Plenum Fredag 27.5.2016 kl. 12.58—13.30

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utstationering av arbetstagare och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 39/2016 rd
LagmotionLM 24/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2016.