Senast publicerat 05-06-2021 02:43

Punkt i protokollet PR 60/2017 rd Plenum Tisdag 30.5.2017 kl. 14.01—18.07

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd

Regeringens propositionRP 72/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2017.