Punkt i protokollet
PR
60
2017 rd
Plenum
Tisdag 30.5.2017 kl. 14.01—18.07
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen
Regeringens proposition
RP 94/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2017. 
Senast publicerat 31.5.2017 14:40