Punkt i protokollet
PR
60
2017 rd
Plenum
Tisdag 30.5.2017 kl. 14.01—18.07
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
RP 61/2017 rd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Senast publicerat 31-05-2017 14:10