Senast publicerat 20-05-2022 09:27

Punkt i protokollet PR 60/2022 rd Plenum Torsdag 19.5.2022 kl. 16.00—18.07

3. Övrigt ärende: Redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

Övrigt ärendeÖ 2/2022 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.