Punkt i protokollet
PR
61
2015 rd
Plenum
Tisdag 10.11.2015 kl. 13.59—20.53
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 25 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 11.11.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2015. 
Senast publicerat 08-06-2016 15:02