Senast publicerat 05-06-2021 00:52

Punkt i protokollet PR 61/2016 rd Plenum Tisdag 31.5.2016 kl. 13.59—17.32

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Regeringens propositionRP 71/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 71/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.