Punkt i protokollet
PR
61
2016 rd
Plenum
Tisdag 31.5.2016 kl. 13.59—17.32
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 14 § i företags- och organisationsdatalagen samt av religionsfrihetslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 33/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 23.2.2017 09:26