Punkt i protokollet
PR
61
2019 rd
Plenum
Fredag 8.11.2019 kl. 13.01—13.29
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019. 
Senast publicerat 08-11-2019 15:00