Punkt i protokollet
PR
61
2019 rd
Plenum
Fredag 8.11.2019 kl. 13.01—13.29
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019. 
Senast publicerat 08-11-2019 15:03