Punkt i protokollet
PR
61
2019 rd
Plenum
Fredag 8.11.2019 kl. 13.01—13.29
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019. 
Senast publicerat 08-11-2019 15:03