Punkt i protokollet
PR
61
2019 rd
Plenum
Fredag 8.11.2019 kl. 13.01—13.29
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019. 
Senast publicerat 08-11-2019 15:03