Senast publicerat 05-06-2021 22:46

Punkt i protokollet PR 61/2019 rd Plenum Fredag 8.11.2019 kl. 13.01—13.29

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 33/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019.