Senast publicerat 05-06-2021 22:46

Punkt i protokollet PR 61/2019 rd Plenum Fredag 8.11.2019 kl. 13.01—13.29

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 39/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019.