Senast publicerat 04-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 62/2015 rd Plenum Onsdag 11.11.2015 kl. 14.03—17.59

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 33/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 12.11.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2015.