Punkt i protokollet
PR
62
2015 rd
Plenum
Onsdag 11.11.2015 kl. 14.03—17.59
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 14 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 12.11.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2015. 
Senast publicerat 05-08-2016 10:04