Punkt i protokollet
PR
62
2015 rd
Plenum
Onsdag 11.11.2015 kl. 14.03—17.59
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Keva, om finansiering av statens pensionsskydd och om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 15 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 12.11.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2015. 
Senast publicerat 5.8.2016 10:04