Senast publicerat 04-06-2021 17:16

Punkt i protokollet PR 62/2015 rd Plenum Onsdag 11.11.2015 kl. 14.03

2.  Fyllnadsval till Finlands delegation i parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Val
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 2 på dagordningen är fyllnadsval till Finlands delegation i parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Jag konstaterar att valet är enhälligt. 

Riksdagen valde ledamot Mika Raatikainen till medlem och ledamot Simon Elo till ersättare i Finlands delegation i parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.