Punkt i protokollet
PR
62
2017 rd
Plenum
Torsdag 1.6.2017 kl. 15.59—18.39
5
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016
Berättelse
B 9/2017 rd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Senast publicerat 1.6.2017 20:30