Punkt i protokollet
PR
62
2018 rd
Plenum
Onsdag 6.6.2018 kl. 14.04—18.01
6
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.6.2018. 
Senast publicerat 07-06-2018 13:33