Punkt i protokollet
PR
62
2019 rd
Plenum
Tisdag 12.11.2019 kl. 14.01
12
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-79. i proposition RP 10/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 80. och 81. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12.11.2019 20:09