Punkt i protokollet
PR
62
2019 rd
Plenum
Tisdag 12.11.2019 kl. 14.01—20.37
24
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019. 
Senast publicerat 12-11-2019 21:03