Senast publicerat 05-06-2021 22:40

Punkt i protokollet PR 62/2019 rd Plenum Tisdag 12.11.2019 kl. 14.01—20.37

24.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

BerättelseB 5/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019.