Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 62/2021 rd Plenum Fredag 21.5.2021 kl. 13.00—13.14

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 212/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021.