Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 62/2021 rd Plenum Fredag 21.5.2021 kl. 13.00—13.14

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter

Regeringens propositionRP 67/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021.