Senast publicerat 16-07-2021 16:01

Punkt i protokollet PR 62/2021 rd Plenum Fredag 21.5.2021 kl. 13.00—13.14

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen

Regeringens propositionRP 49/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2021 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. — Vi inleder debatten, ledamot Puisto. 

Debatt
13.08 
Sakari Puisto ps :

Kiitoksia, arvoisa puhemies! Tässä on käsittelyssä geenitekniikkalain muuttaminen. Se herättää myös monenlaisia tunteita, mutta jos ajattelee ihan pelkästään teknologian ja tieteen kehitystä, niin haluan nostaa esiin, että tälläkin alalla tapahtuu hyvin, hyvin paljon, itse asiassa todella suuriakin läpimurtoja. 

Paljon on nyt tämän covid-pandemian myötä puhuttu näistä mRNA-teknologioista eli lähetti-RNA-teknologioista, mutta myös erilaiset interferenssi-RNA-teknologiat tekevät lääketieteessä läpimurtoa, eli tällaiset teknologiat, millä pystytään hiljentämään valikoidusti tiettyä epätoivottua geeni-ilmentymää. Sitten ovat nämä erilaiset geenisaksiteknologiat: CRISPR-Cas9 on yleisin teknologia, mistä myönnettiin Nobel-palkinto 2020 eli viime vuonna. Ajattelisin, että tässä tulee ajan myötä tapahtumaan ehkä suurempi läpimurto kuin ehkä ymmärretäänkään, kun tämä teknologia saadaan tehtyä käyttövalmiiksi. Nythän siinä on vielä isoja kysymyksiä. Tällaisia erilaisia yksittäisten geenivirheiden aiheuttamia sairauksia on varsin paljon. Ajattelen, että nämä ovat niitä ensimmäisiä, mutta sitten uskoisin, että pystytään myös pureutumaan sellaisiin sairauksiin, missä on useampi geeni tai sitten myös epigeneettinen ympäristö mukana, ja sitten ajattelen, että myös maanviljelykseen tästä on hyötyä. On myös huomattava, että erilaisesta DNA-sekvensoinnista, mikä oli myös tässä covidissa hyvin keskeinen asia rokotteiden löytämiseksi, on tullut hyvinkin edullista viime vuosina. Teknologia ja sen kaupallistaminen on kehittynyt hyvin nopeasti, ja ajattelen, että on mahdollista, että sekvensoinnin hinta voi itse asiassa jopa mennä nollaan tai jopa negatiiviseksi, eli siitä jopa maksettaisiin, että sitä saadaan tehdä, liittyen siis lähinnä datan hallintaan, mistä sitten maksettaisiin. 

Tässä myös tulee olemaan erilaisia sääntelyn haasteita. Näistä keskustellaan hyvin paljon tiedeyhteisössä, miten tämä teknologia tulee kehittymään ja mitkä ovat näitä erilaisia sovellusmahdollisuuksia ja mitä tieteen etiikan mukaan saa tehdä ja mitä ei. Myös erilaisia IPR- eli aineettomien oikeuksien asioita on käsittelyssä, ja ei ole vielä aivan selvillä, miten niissä käy, esimerkiksi patenttiriitoja ja muita, mutta lainsäätäjän pitäisi olla hyvinkin hereillä tulevaisuuden suhteen. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 49/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.