Senast publicerat 14-07-2022 16:36

Punkt i protokollet PR 62/2022 rd Plenum Tisdag 24.5.2022 kl. 14.00—16.25

10. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen

LagmotionLM 27/2022 rdSuldaan Said Ahmed vänst m.fl. 
Remissdebatt
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Debatt, ledamot Said Ahmed. 

Debatt
15.48 
Suldaan Said Ahmed vas 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitoksia arvokkaista keskusteluista edustajille, jotka äsken osallistuitte tähän lähetekeskusteluun. Näitä lakialoitteita tehdessäni olen muun muassa ollut yhteydessä suojelupoliisiin, ja tämä on myös vahva toive heiltä. Näitä vastaavanlaisia lakeja on muun muassa Tanskassa. On myös odotettavissa, nyt kun maailman turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut, että Suomeen todennäköisesti kohdistuu vielä vakavampia vieraiden valtioiden tiedustelupalveluiden hyökkäyksiä tai muita sellaisia, mitkä vahingoittavat meidän turvallisuutta, joten toivon, että tutustuisitte näihin ihan ennakkoluulottomasti. Tässä pyritään suojelemaan moniäänisyyttä, kansalaisten keskustelua, mutta samalla pyritään ehkäisemään tällaista tahallista disinformaatiota, jota levitetään muiden valtioiden toimesta suomalaisen päätöksenteon luotettavuuden horjuttamiseksi. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 9 på dagordningen.]