Punkt i protokollet
PR
63
2015 rd
Plenum
Torsdag 12.11.2015 kl. 15.59—19.19
10
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2015
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt.  
Tilläggsbudgetmotionerna remitteras till finansutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna till finansutskottet. 
Senast publicerat 05-08-2016 10:18