Senast publicerat 04-06-2021 17:31

Punkt i protokollet PR 63/2015 rd Plenum Torsdag 12.11.2015 kl. 15.59—19.19

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy

Regeringens propositionRP 87/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 13.11.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2015.