Punkt i protokollet
PR
63
2016 rd
Plenum
Torsdag 2.6.2016 kl. 16.01—17.24
11
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2016
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna till finansutskottet. 
Senast publicerat 03-06-2016 09:50