Senast publicerat 05-06-2021 02:31

Punkt i protokollet PR 63/2017 rd Plenum Fredag 2.6.2017 kl. 12.59—13.30

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Regeringens propositionRP 2/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.6.2017.