Punkt i protokollet
PR
63
2019 rd
Plenum
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 15 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 7/2019 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
17.49
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Tässä valtiovarainvaliokunnan verojaoston valmistelemassa mietintöluonnoksessa mennään aika lyhyen kaavan mukaan, eli yksimielisesti toteamme tämän esityksen tarkoituksenmukaiseksi ja siihen yhdymme. Eli tässähän on kyse siitä, että öljyjätemaksusta annettu laki kumotaan tarpeettomana, koska öljyjätemaksun keräämisestä on tarkoitus luopua 1.1.2020 alkaen.  
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 26/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 02-12-2019 17:15