Senast publicerat 05-06-2021 22:40

Punkt i protokollet PR 63/2019 rd Plenum Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40

22.  Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

LagmotionLM 18/2019 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 17 på dagordningen.]