Punkt i protokollet
PR
63
2019 rd
Plenum
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40
23
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 17 på dagordningen.] 
Senast publicerat 14-11-2019 13:57