Punkt i protokollet
PR
63
2019 rd
Plenum
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40
25
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 17 på dagordningen.] 
Senast publicerat 14-11-2019 13:51