Senast publicerat 05-06-2021 22:40

Punkt i protokollet PR 63/2019 rd Plenum Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 45/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2019.